Het industrieel management magazine Europoort Kringen verschijnt 12 keer per jaar, met in elke publicatie een relevant thema zoals: (petro)chemie, haven, transport, energie, offshore, ict, infrastructuur, milieu of arbo. De digitale nieuwsbrief wordt 52 keer per jaar naar de ruim 4.821 ontvangers verstuurd. Actualiteiten en nieuws zijn te vinden op de uitgebreide website. Daarnaast bericht en informeert Europoort Kringen via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.